Category: Events

  • July 4th, 2021

    ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਵਿਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ…